Inhoud en structuur


Een frisse kijk op twee dynamische werelden

Het boek ‘Startup Success Beyond Handshakes': Op vertrouwen bouwen tussen ondernemers en business angels’ gaat over succesvol investeren in startups, en biedt een unieke benadering omdat het voor zowel ondernemers als investeerders geschreven is. Het biedt een frisse kijk op de samenhang tussen deze twee dynamische werelden.

Lees meer….

Het handige boek is geschreven in een heldere en toegankelijke stijl en gidst je op efficiënte wijze door het investeringsproces. Het benadrukt cruciale inzichten voor een succesvolle start, een vruchtbare investering en een naadloze samenwerking. Tijd is kostbaar en daarom staat elke pagina vol met waardevolle, bruikbare inzichten.

Risico's kunnen nooit helemaal worden vermeden, maar gewapend met de juiste kennis en het kunnen identificeren van potentiële valkuilen, vermenigvuldigen je kansen op succes. Uiteindelijk worden investeerders en ondernemers aandeelhouders van dezelfde onderneming. Door wederzijds vertrouwen op te bouwen en potentiële belangenconflicten op voorhand aan te pakken, kunt u problemen vermijden en de basis leggen voor een waardevol, duurzaam partnerschap.

Tijdens mijn decennialange ervaring op dit gebied heb ik het privilege gehad om veel meegemaakt te hebben. Het is echt een uniek perspectief.

Een onderscheidende aanpak in twee opzichten

De meerderheid van mijn investeringen hebben vruchtbare resultaten opgeleverd, alhoewel niet zonder enkele tegenslagen en faillissementen, zoals gebruikelijk in dit vak.

Hoewel ik veel cases uitvoerig zou kunnen bespreken binnen de grenzen van vertrouwelijkheid, heb ik er bewust voor gekozen om geen specifieke voorbeelden te gebruiken in het boek. 

Lees meer….

De reden is simpel - alle gevallen zijn uniek. Door de vele variabelen die een rol spelen, is het onmogelijk om aan de hand van cases een duidelijke illustratie te geven van de belangrijke concepten die er spelen. Je volgende project zal ongetwijfeld fundamenteel verschillen van alle cases die ik had kunnen presenteren. Daarom heb ik gekozen voor een unieke universele aanpak die tegelijkertijd praktisch, beknopt en nauwkeurig is. Een hele uitdaging eigenlijk.

Daarnaast is het boek ook uitgesproken inclusief, omdat het zich richt op zowel ondernemers als investeerders. Dit maakt het mogelijk dat beide partijen over dezelfde informatie beschikken. Ik geloof sterk in open communicatie en transparantie. Het legt de hoeksteen voor de ontwikkeling van wederzijds vertrouwen, dat volgens mij fundamenteel is voor succes bij investeringen in startups.

Een overzichtelijke roadmap van twee trajecten

Het overzicht is tegelijkertijd eenvoudig en volledig. Het beschrijft de details van twee verschillende cycli. De cyclus van de Business Angel loopt van links naar rechts. Die van de ondernemers loopt van rechts naar links. In het midden komen de twee cycli samen: de samenwerking gaat van start. Onderaan, na een succesvolle investeringsfase en exit, scheiden de paden zich weer.

De investeerder's journey

De journey van de investeerder begint met een fundamentele vraag: “Hoe wil ik mijn vermogen beheren?” Vooral als het gaat om investeringen in startende bedrijven?

Het is een weinig bekend feit, maar de kern van het succes van een investeerder ligt in zijn investeringsstrategie. Binnen deze blauwdruk worden de sectoren en groeistadia gedefinieerd waarin investeerders het liefst investeren. Het verduidelijkt cruciale aspecten, zoals de hoeveelheid investeringen, investeringsbedragen en tijdshorizons.

Het samenstellen van een doordachte beleggingsportefeuille die aansluit bij de kennis en voorkeuren van de investeerders is een van de meest effectieve strategieën om risico's te beperken.

Een goed gedefinieerde strategie voorziet de belegger van een leidraad die helpt bij het beantwoorden van fundamentele vragen, zoals het type ondernemers en pitches waarop ze zich willen focussen.

De ondernemer's journey

Het ondernemerstraject, rechts in het diagram, begint meestal met een idee. Uitvinders, creatieve analisten of ontwerpers beschikken weliswaar over waardevolle vaardigheden, maar worden nog niet als ondernemer gezien. Ze moeten hun ambitie omzetten in concrete businessplannen en zo de kloof overbruggen tussen inspiratie en duurzame business development.

Een robuust businessplan vereist onvermijdelijk een financiële blauwdruk. Dit financiële plan hoeft niet al te complex te zijn, zeker niet in de beginfase. Het financiële plan moet echter wel de financieringstekorten identificeren waar de meeste start-ups mee te maken krijgen, hetzij tijdens de opstartfase, hetzij wanneer ze uitbreiden. De financiering van een start-up of scale-up bedrijf kan verschillende vormen aannemen.

Hoeveel kapitaal is echt nodig en wanneer? Wat zijn de gevolgen van verschillende financieringsvormen voor de aandeelhouders van het bedrijf? Hoe kan de financiering optimaal gestructureerd worden om de hele opstart- en groeifase te ondersteunen? De beslissingen die de ondernemer op dit gebied neemt, bepalen de financieringsstrategie, die op zijn beurt weer bepaalt welke rol Business Angels in het proces kunnen spelen.

De samenwerking

Normaal gesproken ontmoeten ondernemers en investeerders elkaar tijdens georganiseerde pitching sessies of tijdens één-op-één ontmoetingen.

Als na de eerste ontmoetingen wederzijds interesse blijft bestaan, zullen beide partijen op termijn overgaan tot het vaststellen van de voorwaarden van een potentiële samenwerking. Is iedereen het eens over alle aspecten? Zo ja, dan wordt de deal geformaliseerd en kan de investering officieel notarieel bekrachtigd worden.

Nu is het tijd voor iedereen om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. Plannen worden echter zelden precies zo gerealiseerd als in eerste instantie voorzien. Voortschrijdend inzicht, onvoorziene ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, nieuwe mogelijkheden en betere kansen dragen allemaal bij aan de noodzaak om plannen aan te passen en te verfijnen. Dit is de essentie van ondernemerschap.

In deze fase richt het boek zich op de cruciale facetten van het partnerschap en de relatie tussen ondernemers en investeerders. Hoewel veel al aan de orde dient te komen in de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen er gegronde redenen zijn er van af te wijken.